Skip to main content

Full text of "Rí na mBréag : an treas roinn de sgéaluiḋeaċt ċuige muṁan"

See other formats


av\ cstu^ig— XVII. .1. 

-dn utieas 1101 nn 

rye 

sseAUniiedcu cúige tn míMn, 

PAT)]1A15 Ó ÍAOJAIjie 

*oo bí 
'iia Coiii<xi|itedó ve Connjwvó n<\ 5 <xe "ó , ^5 e « 

-dm c-dú-cLó. 
seos<nr» t<\oit)e 

•00 6uij\ 1 n-e45<xj\. 
-dfi n-<\ cu]\ oandó •oo cormn<vó 11 a s^e'óitsé, 

1 ml3<MÍe At<\ CU<xc. P8 
122! w 5 ,i#* 1908. 

Leicpm^ir.n. 180347 VI) n<\ mbflOAS. 


*Oo bí b<Mnc|\eAbAc Ann, A^ur do bi mojvf'eipeAji mAc 
Aid. Di ^n céA*o riiAc com ífeAtfAin nÁ pé<vojpAt) cdpAul 
tÁ TnÁjicA bueic An iíiuLLac a cum ^puAi^e, <\^u^ beic a^ 
mbeAjv 1 'j^An pÁij\c ip loime. ■o'Á byeACAit) pint, juah'i ; An 
cajuia mAc 1 n-ionAnnAr let]? An b|?éAfi ; An c|\íom<vó mAc. 
com beA^ ram nÁ |\<vib pé -o'Aoiji'oe Ann EAp-gAT) 2 u§<Mme 
Aj'Aitín a mÁÚA|\ T)o "óúnA-ó 5 An pui'óifcín 3 vo cuj\ pAoi 
n-A coj'Aib pern ; An ceAcpdmAt) hiac triA|i Aon peAp ; An 
cui^eAt) itiac com Apt) Lei]* An ]\<xe ; An péAmA-ó vhac con'i 
móp rAin nÁ|\ teomuit; 4 pi<vm cAipin t)o cAice^m put a 
ptéApjjpAT) pé An fpéíji, <x^np An peACcrii<VÓ mAc niop 
reApAim piam acc aj lArhAcÁn 1 gcoihnutóé, A^up Ápo a 
■ojioTtiA a 5 ctmir.lc Leip An ppéip. 

*Oo bí pi Y An "QoitiAn Coip, A^up *oo bí Aon wjjeAu 
&mÁin Ai^e, aii be An tu\ bpéÁgÚA "o'péAC aj\ Aep 'tiÁ &|i 
caLaiti. T)o bí pé pém Ar cinom cun Aoipe, Agup tmj 
^cAtt^o 'ouitibjiA'ó Ain^eAn 1 gcleATTinAp "oo'n céA'opeAp 

'OO CUippeAt) "o'lApACC 5 A1J\ " fctlTJAIf t/élÚe AC," 11 (') "Út1Z^ 

Aip *oo cóatj éiceAC " "oo ]\Áv. 'Sé An Ainrn t)o bíot) a^. 
tucc mA^Aix) ai|\ acc Rí nA mupéA^, 1 t)CAOib ná |u\iV 
ré *oe j^tiocAp Ann An oipe<vo ip Aon bpéajj aii'iah: 
■o'mnpmc piAiii. 'lnbeA^: ingeitc. 

2 Cd]\-§<vo, .1. &r\ gAt), cÓAt), nó p'i^Án áélieAf pÁ'n CAp t\6 bol 
A^Uf ceAn^tc\f iiA 1ui§aiiiicaca A|\ dtl nt)|\inni. 

3 SuiTJifCÍn : pin')CACÁn beAg tii'wiica ue cuiti 1 nó péáfV 
4 leonunj : lórfi ; (3 LárflAWI, leijim. 

MAfAÓC ' X)'fUÓAlb t 

BOSTON COLLEGE LIBRAKT 

CHESTNUT HILL, MASS. 2 HI tia mtopéAg. 

X)o ctiAit> iiiac ha bAinrpeÁibco cinro AjjUf 'o'innip'oo 
cat) ACllJ é, 1 ArtlfOO dTAIfbeÁn a cum bA t)o [.1., An pi *oo 
rAij'beÁn too rii4C 11 a bAinq\eÁ.ibce ia*o], 

M Cinppú mé ^oaII," Ap peifeAtl, a nÁ pACAÍp au 
oipeat) pAin lu\ 1 byocAi|\ a cóile j\iatyi. w 

"1li Í'aca, úmiÁr* J" A]\^ An ]'(\\n eile. " Ca 'n-A CAolr 
nÁpeicpmn a|\i'i ?" aj\ peipeAn. " UÁ An oipeAT) pAin 1>a 
'^om s liiÁÚAip mi "GiAnD-pe 'p A bAile 50 ^cuipeAnn An 
blÁÚAÓ *oo bionn A^Amn caj\ el]' via cui^mne •oeAHAin 
peAÓc ^céAt) mu lie Arm aj\ nubAl." 4 

tliop cinp ah |\i hup 11Á Iia]? 5 Ap acc éipceAÓc Leip aj\ 
a puAiriineAp. 

<\r\ cajuia lÁ, Ú115 An pi a$ pÓACAmc Ap a euro 
cj^uiceó^ é. 

" CuippeAt) ^eAÍt leAC, int^uini 50 hÁi]uce," Ap peipeAn, 
81 nÁp teo^Aip *oo púiu piAtii A|\ au oi]\eA-o pAin cnuiceó^." 

" Apú," App' An peA]\ eile, " ip ^oÁ|\]v vo pA^Ai-oip Ap a 
bruit 'pA bAile '5 oni ?nÁCAi|i T)íob." 

" ■dec mÁ'p eAt) vein," Aj\p An pi, " ni bionn aii oipeAt) 
copAit) A]\ pAicib t)o mÁú»vp a^up -oo bionn A]\ 1110 
cuiT)-pe." 

" -A]\u, a "ouine," A|\ peipean, "-nun puAp ■oo béAÍ 
•00m, A^up mneopAo-pA "óinc nÁ puil to' caiuc act; 
bol^Án béic. 1]' mire bionn a^ cAbAipc Aipe "00 cpuic- 1 Cat) a C115 é : cat) bA ton/5 -00. 
2 Ca 'n-A CAob : cat) pA. 

3 '30m : aj mo. Ulan ait gcéAtn'A '50T). .1. 0.5 00 ; 'zÁ, .1 .jj a ; 'jtájv 
.1. Ag Áp : 'gun .1. 45 Vní]\ ; 'jjon, .1. 45 ah. 

4 A|\ piubal : A5 obAi|\. 

'llup ni li 4', uiii »iá aifi : peat» ná ••( 1ica"ó. eorjAib mo uiácaja; A^uf auá peAÓc $cé<vo mile cpuiceóg 
aici. C<MÚim nA beAÓA 50 téip do coriiAipe&ni, Ajt dcúi^ 
<X|\ TtiAiDin, A|i eA^ÍA 50 b]?Anj:AD aoii beAc aca ifci^ pic 
An Uxe cpí tei]~ge A^ur teiceAcc, A^up ifC-oiDce Apíp le 
lieA^tA 50 bfAnjTAD Aon ceAnn aca 0.1111115 uAinn. UpÁú- 
nónA, bíop beAÓ seÁjip ; in<xp ^y l 50 pAib ah cihd eite 
puiDce pocAip aj\ a ^uAni'viieA]' tfcij; 1 n-A ^qu-iiceo^Aib, 
o'imci5eA|" '-p A cuai]\d. *Oo bAincAp aiiiac <\n cnoc a^u| % 
DobuAiL ^eAjijiÁn L10111, do tÁ^^u15eA] , é A^up do p|\e<xbok]" 
A|\ a rnuin, a^u^ -oo bíop a$ cup "oíoni 50 dcáiia^ cun 
coibte. Ifcig 1 gcp&nn u"ióp Dobí 1110 beAÓ 50 bpeÁj Ap a 
pocAipeAcc "01 péin ; do ^eAppA^ cuit) -oe ÓAillicíníb- ha 
coibte a^u]' "oo -óemeAp dá cipeÁn ; do ÓAiceAp 1110 dá 
cipeÁn c|\a|"iia Ail geappAm A511]' do Uonap puAp 50 
bappAib nA^Áiúce 3 lADtem' n'nL — polÁÚAp Aon ÍAe aiíiáhi. 
UeipeAp 4 <\\\ An mbeAC Az^up do LeogAp AnuAp ap Dpom 
Ati teAppÁm í 'Dip An dá cipeÁn. Le hiomApcA uaIai^ 

00 bpip cnÁiii d]\oiiia An geAppÁin. UugAp Ap iriAiDe 

nióp DApAit^e, jpÁICeAJ' ipceAC 1 n-A bÓAl é, Agtlf Cjtfo 

piAti AniAÓ Azrup AiinpAin ciomÁmeAp a bAite é yé\n A^jup 

\ pAlb Al|\." 11Í0J\ tAbAip All |lí 5105 ACC ÓipCL'ACC Lei]" 

1 ccorhnuróe, cé gupDeACAip Leif pn. 

^\n cníoiiiAD lÁ cuada|\ A]iAon Ajiíf a^ péACAinc A|1 

]J('))1A1]\0 A 11 ]\í. 

í; 11ac bpeÁt Á|\d An pónAipe é pin ?" App' ah |\í. 

' 111 -\|\ if nó mA]\Af : coiii Li^c if. 

2 C4iU-i6ín nó CAilXicín : cn&nn cnfotinji '•-M'^r °i N ^ 1C boiéCi 
1 SÁtéce : m pLdCA r^cce^x r^n calúmi iiua1|> biocAp aj uúvin atti 
in. 4 Uí HA iii\>|\('v\^. 

" Seat), álVO," AMI*' An re&tt uiU;. " mail n<.\ vacaív 
póiu\i|\e mo iíiáca]l |.\\]\\nn gac aon lé<\| J t)e AnÁi]\T)e 
'jwn Aeft, AgUf Ar pAiii 50 Drí ah ppéiji. 11 ac puAp n|\í 
^éA^Ári cínti aca *oo céiT)im-fe rac aoii riuvToin *OoiiiriAi5 
at: éipceÁcc Ai£|\inn ni]* iia plAiceApAib ! T)oiimAC *o'Á 
]\aI)a]^ fiK\|\ tVéijnj yé cun ^AOice a^u^ ^áIa, A^up 
r]\eArp;AnuA|\ ^ac aoii Léar ]uaiíi aca. Úó^Ap yéin 1110 
Lóircín niA|\ a |\aiV) a^ahi ah oixJce-pm. 11 111 niAitmi aii 
ÍAe a|\ n-A l')Ái|\eAÓ *oo cuipe6f nóiiiAm cjuaVI A-bAite. 

*Oo CA]VVÓ CNlÚll bA1l 0]\111 A£ CAÚAX) C01|\Ce 1 t)CÁl|\p5 

■óojiuip "oe iu\ pU\icip. 

"^' •ocuibjuvó pb At)'bA]\ pú^Áin T)om ?" Aj\rA nnpe. 

" Ulllb]\AÍll, Aj\Ú," A|\ piA'O-rAn, Aglip CU5AT)A|1. 

Cajwp ino pú^Án. cpoÓAp teir aii ppéip é, A^upleoz^Ar 
Aniu\p me réimj: 2 Leip. Dí ^o n'iAic 50 "dcaha' 3 1 n-AÚ- 
coniAipeAcc 'oo'ri "bun, Ap A]\ 1111C15 pé 4 turn 5 beA^ ÓApcA 
bí Ann ; ihiai]\ cáha^ 50 X)cí pAin bj\ir pé, A^up peo 
A1U1A]' I10111 A]\ bioji nio cínn. c T)ípe<\c A^up ine cjieó 7 
qu pbAC ó'n -dcaIaiíi t>o bénn hiax)a-ó ]\uax) piiAp im' 
coinmb A^up T)o l^iob An ceAnn *oíom -oo'n f5iob pm. 

T)0 ]\1CeAp 1 n-A "OlATO, ]U1^Ap A|1 eA|\bAÍt Al]l, A^up vo 

bíor a^ z^AbÁib Aip 50 T)rii5Ap peAÓc ^céAt) cic t)o; 1 
itoiato ^ac Aon cic vo beo^ pé peAcc ^céAt) béic, A^up 
^ac Aon béic aca p<xm peace ^céAX) UAijt níor 1110 t>'peA]i 
nÁ bíp-fe *oe ]\í^ niAtii !" 

1 Lé&Y : r>éó,y. 

2 £énii5 : péifi, 8 50 -ocAnA' : 50 -ocáhas, nó 50 -ouÁnsAf. 

* pé : cibé, 5 Unt> : coja. 

6 t)ioj\ 1110 fcinn •. hiuIIac tno cinn. ' C^eo : citnceAll, cuaijmiii. 11 1 T14 111 UjléA^ 5 

í{ Úii5<Mf "oo céAX) éiceAc," &]\y 4n jví, " &§uy x\i do 
cé&x) éice4c cu^4i^, 4Óc 114 mílce iik\]\1jc4 4C4 !" 

" Ua|\ -ptÁn ! Ua]\ ^tÁn !" a\\v& ui4c 114 b<Mnc|\eÁiuce, 
"C4c'int;e4n 454111 41101-p." 

" UÁ," A|\ ]^ei] , e4n, " 451^ nÁp £a§<vo 'iiji t)U4irit>e 
4|A4on, a^u|" ri4]\ teo^4i-ó T)i4 *o'á céite pfa 1 oj.-a'o !" 

X)0 pÓpVÓ 14T>, AgU.]* 111 'OÓÍJ tlOlll ^O b|*U41|\ 411 |"e411- 

T)ume 4 §uit>é o|\)\a, nu\|\ vo iiu\i]ieA"0 4j\ <\g 4 céite 50 

|\404'0v.\]\ COlíl ll4C te luic. poCtóifi. acc, i>ut ; used to denote what is 
not expected in a statement : 'sé 

OX\ Alum ©0 bíoó A^lucr niAgAIÓ 

Ai]\ acc Hi ik\ mtonéAg, the name 
thai scoffers had for him was 

j but =0110 would hardly expect 
11 ] the King of Lies, 1, x. [In 
SjeoA ah'h'acc Ci'nje muriiAii we 
rind acc very commonly occurring 
in this way. In Minister, as h 
whole, 11Á is preferred.] 

Amáf, indeed. 1, 5. [See pÁitn'n 
Ó T)aLai§, foclóin, S.l'. él-D1]\]. 

<\]v,ilm, in., dim., little ass, or 
donkey, 1, 7. 

*.\cconiAi|\eAcc, /'., nearness; 1 h-a. 
■oo'n bun, near the bottom,-!, 15. 

O&ineAf*, 1st })ft. o/b<Mniiii, 1 take ; 
t>o b. aiiiac An cnoc, I crossed 
or walked over the hill, lit., I 
look out the hill, o, 7. 

b. v mu|\eAbAC, /',, a widow, 1,1; gen. 
t>AincpeAibce, 2, 1, and 5, 2. 
: Noin. is very commonly short- 
ened to bAinc]\eAC. In part of 
Ulster, however, bAiucpeAbAc, 
... bAincpeAbAige, are still in 
. pronounced in three syl- 
lables. 

lJei]\eA^ ' A^)=|\U5Af (A|\), I seized, 
'■■■ 15. [Probably an echo of the 
O. Ir.bepc] 

hi p (spit), Ilciicc top; Aguj' fco 
AiiUAfbioni Apbiop mo cinn, and 
then down 1 fall on the top of 
my head (head foremost, when 
knocked forward). -1, 17. 

botgÁn béic, «.'soboLjÁn béice(tke 
fuzzball, a kind of mushroom), 
In lire nonsense, 2, y. X).h.=lit. a 
roaring bubble : perhaps the idea 
of "nonsense" is older than the 
application of the term to the 
fuzzball. 

bpeáji;, fine, splendid ; 50 b.. finely, 

well or splendidly off, very com- 
fortable. 3, 10 btiAil le, met ; -oo buAil geappÁn 
bom, 1 met or came across a 
<7a?Tan (jade, broken down horse 1 , 

;;. 8. 

CAillicin, vi., a stunted tree grow- 
ing on had land ; dpi., «5, 11. 

CiyeAn, tn., a wickerwork basket, 
esp. a hand-basket. 3, 12. 

Coinnib = coinne, meeting; itn' 
coinnib, to meet me, 4, 19. 

Coif)AipeAlii,m., act of counting,)}, 1. 

Cpuiceo^, Muns. form of copcóg, a 
bee-hive, 2, 13. 

Cuaijvo,/., search ; ■o'micijcAp Y A 
cuai]vo, I started off iu search (of 
it), I went forth on the quest, 8, 
7. [Cuaijvo also = visit.] 

CmjeAnn,/., a churning ; yen. -tine ; 
ca|\ eiy rtA cuijmne "óéAnAtfi, 
after churning, 2, ;>. 

Cup, act of putting ; Ag cup "oiom 
= Ag cup ah Aifcip "oiotn, jour- 
neving, walking on, proceeding, 
3,9. 

"DipeAc (straight, exact), hence, 
just ; X). A^uf mé, just as I was, 
4, 17. 

émi£, 3 i>ft, o/éi pi 51111, 1 rise ; "o'é. 
yé cun 5AOice A5Uf 5<xIa, It be- 
came windy and stormy, wind 
and gale came, &c, 4, 5. 

llnp nÁriAp, n. onomat., "hum, ham 

ná dúrach," 2, 10. [The latter is 

the " English " used in Leinster; 

it is a survival from thelrish. The. 

sense is "any remark good or had." | 

lApAÓc = plACAib ; -o'piACAib, as 
bonds or debts ; -oo cuippe<vú 
•o'piACAib Aip, who would com- 
pel him, 1, v. 

InbeAp, m., act of grazing, 1, 4. 

1ivoiuin=iiroiu, to-day, 2, 14. The 
addition of -111 to this word is 
very common in Muns. and Con. 
In the latter it is often pro- 
nounced Anúp.] 

loiiAiiiiAp, equal, height : 1 n i.teir "Poctóiji. au br-éAj*, of equal height with 
thé grass, of the height ot the 
grass, 1. 5. 

Ij-c-oroce. in the night, 3, 3. 

laniACAn, m., act of crawling on all 
fours, as a child does before 
learning to walk, 1, 12. 

lÓAp — ■oéAp,/'., an ear of corn ; 4, 
1, 6. [Cp. le'if for •o'éij', in 
North Connaught.] 

leiceAcc, /., delicacy of health, 
weak state of health, 3, 3. 

teo^Aib = Lei^m, :> sing. subj. {opt.) 
pres. of leigirn (leo^Aini) ; nÁ)\ 
\j. T)ia •o'Á céile pb 1 br/AT>, may 
God grant that ye may not pos- 
sess one another long, 5, 5. 

LeogAifjWest Muns, form of leigip, 
2 sing. pit. o/leigim, 1 let = 1 
lay, in some expressions; nÁn 
leojjAif "oo full voArh a\\, "that 
you never laid eyes on " = that 
you never saw, 2, 16. [In Leath 
Ghuinn leAgAim is the veib in 
this use, whilst in Muns. both 
leigitn and léogAiiri are beard. | 

leo^Af = LeigeAp, 1 sing. pft. of 
leo^Aim = leigim, i let, 3, 15, 

' eoiiuujj, 3 sing. pft. o/beoniAini = 
lÁniAim, 1 dare, I venture, 1, 1". 
i From the jut. and roi«/. stem 
leorii-, which now commonly has 
y inserted, i.e., leoriipAT), teom- 
pAirm. The ."» sing. pft. commonly 
takes -ui£ in Muus. on to the 
root.] 

I uro, /'., twist, lurn; pé luro beA£ 
cArcA bi Ann, whatever little bit 
of twist i here was in it, -1, 15. 
irk\|\. as ; niA]\ ip go, as Boon as, 3. 5. 
iti<.\|d)CA (killed), hence awful; n& 
mitce iiu\|\bcc\ aca, awful thou- 
sands of I liem, many many th 
sands of them, •">, 1. 
mo, my; mo beAC, my bee = the 
hiT I was talking about, 3, 1". 
[This use ma}- be describe ! ns 
racj , pci haps also :•- a irifle 

hull!' I'd mó|\-rci]'OAn. >;;., seven persons; m. 
mAC, seven sons, 1,1. I 
quial form is mójv-péireAjv, agree- 
ing w it h t he older language món- 
yqv,\)]. 

RA^Ai-oip (=]\a6ai , oiY oi South Con- 
naught), 3 pi. cond. of céróim, 1 
go : \y ge-ApjA no \\. aj\, it is -hurt 
they woidd go on = they fall 
far short of, &c, 2, 16. 

Uu\m, ever (of past time), hence 
often in emph. = single : $ac aovi 
léAj* ]\u\n"i ac\, every single one 
e ir) of them, I, 6. i often in 
i he same use, " verj ' is the 
English for it; ah 6éAt> uain 
{MAth, t he verj firsl time. | 

SAice, /., a swarm of bee- ; dpi., 

2. 19. 

SÁifrc. pi., the r<i«l> thrusl into the 
eai i h in the process of mal< in . 
baskets (cij'eÁin), '■'>, II. 

Sjiob, in., snatch ; -oo'n p. pn, H ith 
tout snatch, I, 19. 

StÁti, safe; cau plÁti ! bravo! well 
done ! (lit. come safe , 5, 2, 

Socai|\oacc, /., ease ; Ap a p. -oi 
pom, at her ease, 3, 1 1 I the Lai ter 
portion i - the dativus commodi, 
a common usage in West Mans. 
The English language fails here, 
as it does not express the th i 

SolÁcAp, m., provision, gathering, 

3, 11 ; p. don lv.\e AthAm, one 

d:i\ 's gal tiering, w hat I had been 
able tO gat he!' in one >l.i\ , :;, I I. 

SuroipEin, m., dim., a little seat 
made of stravt or hay, L, 7. | From 
l": iipce. Cp. the Dun, form 
putoipceojj,] 

Sub a asp-h " ith verbs 
/,. net lest, for fe ir i bat, I, 10. 

CAi|\be, f., profit; tu\n pA^At) 'up 
DC. AnAOn, may 1 nol ,>i 
profit ol bol b of you i.e., I I1C3 
ild be likcl > to iiin, 

■. I. 

- ,, .v, , ! ■ • 1 Date Due viNi ) I gpaitn, I fell, I overthrow, 4, 

i b'rom ca|\, rA|\|\, The pres. is used here for vividness 

belly, :unl gAt>, withe, band. | Cneo, /., direction ; A^ur mé cpeir 

rA|\riA -oaha. Becond, L,5. |i)A|\r,A cpi ]'Iac. us I was about threti 

Is another form, found In Leath yards, I, 17. 

mi. | ciw im,ad of falliug; C. run AOipe, 

ro\\.w'\ in., fruit, produce ; gen. -avo : getting or becoming aged, 1, L6. 

ni bfonn an oijxeaT) cop&iti a]\, tiijAim,/., harness; gen. -me, 1, 6, 

there is no1 bo much produce Um, about, on, in; um mai-oni a»i 

(= honey) from, 2, 19. lAe &\\ n-A bÁpAc, in the morning 

r)\0A]'^A]\i." a]\. pre*, pous, of c\\r.\y- of the morrow. 4, 7. 45111 sin. We are forf&aate enough to possess the folk tale, now published in this 
booklet, in the three main dialects of Irish, though it be in a local form 
of each, viz., ilí ha mtop\é*45 (Béarra), bpÓAgAib éi|\cAnn (North Mayo), 
bpéágóip éi]\cAnn (Farney). 

The longest and best form of the story is undoubtedly bpéA^Aib 
éi|\eAnn, which I published with notes in the "Gaelic Journal." I am in 
hopes that this will soon be re-published as a booklet also. 

Next in length comes 1lí nA mbpeAg, with which we are at present, 
concerned, obtained as is now well known, by the late Patrick O'Lcary 
in the Berehaven district. It cannot at all compare in length or interest 
with the North Connacht bpéA^Aib éip&arm, in comparison with which 
its length might be almost described as infinitesimal; yet the exaggerations, 
or rather impossibilities, that occur in it are just as remarkable, and it may 
be taken as a good specimen of the dialect of Béarra. 

The shortest version is bpeAgoipeipeAnn, published by me in " SjóaI- 
Aiúe V e ^pnnunje " of which an improved edition is now going through 
the press. This form, which is only a little shorter than Hi tiA mbpeAg, 
is also a good one, showing some of the Northern usage at its best. 

I heard also a Tyrone version summarised for me by a native of Glenelly. 
Strange to say, it was nccrest to the North Connacht form of the tale, 
especially as regards the abstraction of the oats up to heaven by St. Peter! 

All the published versions of this folk-tale have now been dealt with 

by the present editor. What a parodox it is that he, with the most honest 

truthful intentions in the world, has been mainly instrumental in 

initiating the " Lie< of all Ireland " (or, idiomatically, "awful lies "), 

ich is the translation of bpÓAjjA éipeAnn ! póo|\di§ O b]\iAin, clóÚA-oúip 1 mbAile Áca CIiac. 18034 7 BOSTON COLLEGE 
3 9031 01 °OES NOT CIRCULATE BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL. MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.